Team building “Bứt Phá Thành Công” – Đoàn thanh niên Tập đoàn Viettel

Team building “Bứt Phá Thành Công” – Đoàn thanh niên Tập đoàn Viettel

  • Thời gian: 15h00 – 18h00 ngày 14/8/2018
  • Địa điểm: Trung tâm Thể thao Viettel

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *