Roadshow quảng bá lễ mở bán chung cư Xuân Mai 11T2 – Xuân Mai Corp

Roadshow quảng bá lễ mở bán chung cư Xuân Mai 11T2 – Xuân Mai Corp

Thời gian: Ngày 19/5/2018

Địa điểm: Thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *